Performans Yönetim Sitemimizin amacı; Koç Üniversitesi’nin vizyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedeflere erişilmesini sağlamak amacıyla kurumsal ve bireysel olarak gerçekleştirilen çalışmaların etkinliğini ve verimliliğini adil ve objektif kriterler ile değerlendirilerek, başarının tanınmasını ve ayrıştırılmasını sağlamaktır.

Koç Üniversitesi önceliklerinin, önce birim iş planlarına, sonra bireysel hedeflere dönüştürüldüğü; çalışanların bireysel katkılarının objektif kriterlere göre değerlendirmesini sağlamak amacı ile uygulanan bir süreçtir. Hedef belirleme, performans izleme ve ara dönem gözden geçirme ve performans değerlendirme dönemlerinden oluşur ve her yıl Ocak-Aralık dönemini kapsayacak şekilde takvim yılına göre uygulanmaktadır.

Performans Yönetimi Koç Üniversitesi’nde sistematik olarak yürütülmekte ve çıktıları gelişim planlaması ve ücret yönetimine entegre edilerek kullanılmaktadır.

Süreç her yıl Birim İş Planları’nın oluşturulması ile başlar. Sene başında hedef belirleme dönemi ile birlikte, kurum öncelikleri ve birim iş planları doğrultusunda çalışanın bireysel hedefleri belirlenir ve temel yetkinlikler ile ilgili beklentiler yetkinlik kılavuzu doğrultusunda tanımlanır.  Yıl ortasında,  hedeflerin gerçekleşme durumları gözden geçirilerek, temel yetkinlikler doğrultusunda geri bildirim görüşmeleri yapılır. Yıl sonunda ise, hedef ve yetkinlik değerlendirmeleri yapılarak bu süreç tamamlanmaktadır.