Üniversitemizde başarı odaklı ve huzurlu bir çalışma ortamının oluşturulması yönünde çok önemli olduğunu düşündüğümüz etik değerlerimizin, tüm akademik ve idari çalışanlarımıza aynı etkinlikle yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının teminat altına alınması amacıyla, “Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” oluşturulmuştur.

“Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” nin çalışanlarımız tarafından detaylı olarak anlaşılması ve benimsenmesi amacıyla; yayınlanan bu prensipler ve destekleyici prosedürler, el kitapçığı formatında hazırlanarak akademik ve idari kadroda görev yapan bütün çalışanlarımız ile paylaşılmaktadır. Etik prensiplerin üniversitemizde benimsenmesi ve gerekli bilincin yerleşmesi için Etik, İşyerinde Psikolojik Taciz, Cinsel Taciz gibi hassasiyetle yönetmemiz gereken hususlara ilişkin bilinçlendirme çalışmaları konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.