Etik davranış kurallarına olan hassasiyetimizin önemli bir uzantısı olarak cinsel tacizin önlenmesi konusu ayrıca ele alınmış ve tüm çalışanların bu konuya hassasiyetle yaklaşması için çalışmalar yapılmıştır.

Cinsel Taciz, insan değerinin temel taşı olan insan onurunu, kişiliğin korunması ve geliştirilmesi hakkını ve özel yaşam tercihlerine dayalı bireysel özerkliği ihlal eden bir eylemdir. Bu eylem farklı biçimlerde ortaya çıkan bir şiddet türü olarak sadece ülkemizde değil tüm dünyada önemli bir toplumsal sorun teşkil etmektedir. Üniversitemiz, çoğumuzun telaffuz etmeye bile çekindiği, gündeme geldiği anda tedirginlik duyduğu bu konuda öncü bir rol üstlenerek; öğretim, araştırma ve idari nitelikli tüm çalışma alanlarında cinsel tacizin karşısındadır.

Üniversitemizde her türlü cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ya da benzer bir temele dayanan her türlü cinsel tacizden arınmış bir akademik araştırma, eğitim ve çalışma ortamının yaratılmasını son derece önemli buluyoruz. Çalışma ortamımızın bu anlamda refahını ve Üniversitemizin akademik kalitesi ve bilimsel başarılarına yakışır bir ortam olmasını, her türlü cinsiyete ve cinsel hususlara karşı saygılı ve yasalarla belirlenen sınırlar çerçevesinde duruşumuz ile değerli çalışanlarımızla beraber sağlamaktayız. Cinsel taciz durumlarında sahip olunan haklar ve yapılabileceklerle ilgili farkındalığın artırılmasına ve bu tür olay ve durumların önlenmesine ilişkin her türlü çabayı göstermeye, cinsel tacize yönelik iddiaların ve şikâyetlerin incelenmesine ve soruşturulmasına; sorumlulara karşı disiplin işlemleri veya hukuka uygun diğer mekanizmaları işletmeye hazır ve kararlıyız.

Koç Üniversitesi’nin insan değerini öne çıkaran kurumsal kültürü doğrultusunda hepimiz, cinsel tacize ilişkin olay ve durumların önlenmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermekle yükümlü olduğumuzun bilincindeyiz. Koç Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Yönetmeliği’nde yer alan konuların tüm çalışanlarımız tarafından aynı şekilde benimsenmesi ve bilinç artışının sağlanmasını çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz e-eğitim sistemi ile de çalışanlarımızın cinsel tacizin önlenmesi konusundaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıyoruz.