İnsan Kaynakları olarak; kurumsal, fonksiyonel ve bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda tüm idari kadro çalışanlarımıza, davranışsal ve mesleki gelişimlerini destekleyecek öğrenme ve gelişim olanakları sunulmaktadır. Her yıl çalışanlarımız, yöneticileriyle beraber davranışsal ve mesleki gelişim ihtiyaçlarını öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak belirler ve başlıca gelişim olanaklarından uygun olanlara yıl boyunca katılım gösterebilirler. Çalışanlarımıza sunduğumuz gelişim olanaklarıyla sürekli öğrenme kültürünü benimsetecek bir çalışma ortamının yaratılması hedeflenmektedir.

Başlıca Öğrenme-Gelişim Olanaklarımız

 • Oryantasyon Programları: Genel kurum tanıtımı, bordro ve özlük, kütüphane ve sistem oryantasyonlarını içeren çalışanların kuruma adaptasyonlarını hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerdir.
 • Profesyonel Gelişim Programları: Her yıl çalışanların ortak ihtiyaçları ve güncel konular göz önünde bulundurularak hazırlanan ve yıllık eğitim takvimi ile tüm çalışanlarla paylaşılan eğitimlerdir. Bu link üzerinden programlara ulaşım sağlayabilirsiniz.
 • Online Eğitim Kataloğu: İnternet üzerinden ücretsiz olarak yararlanabileceğiniz bir çok platformu içeren online eğitim kataloğuna bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.
 • Dil Eğitimleri: İngilizce ve Türkçe gelişiminin desteklendiği seviye bazlı düzenlenen eğitimlerdir.
 • Takım Geliştirme Programları: Takımların ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılmış iç mekan ve/veya dış mekanda gerçekleştirilen gelişim faaliyetleridir.
 • Yönetici/Lider Geliştirme Programları: Yönetsel yetkinlik gelişiminin ve Koç Üniversitesi’nde ortak yönetim kültürünün desteklenmesi için düzenlenen eğitimlerdir.
 • Mesleki Gelişim Faaliyetleri: Çalışanların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için katılımlarını desteklediğimiz gelişim faaliyetleridir.
 • Koçluk Uygulamaları: Sunduğumuz diğer gelişim olanaklarının haricinde spesifik konularda destek ihtiyacı duyulması halinde sunduğumuz bir gelişim olanağıdır.
 • Koç Akademi: Koç Topluluğunun online gelişim platformu olan Koç Akademi’ye bu link üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.
 • Yüksek Lisans ve Özel Öğrenci Statüsünde Eğitim Olanakları: Çalışanlara Koç Üniversitesi yüksek lisans programlarına veya mesleki gelişimlerini destekleyici derslere katılım imkanı sunulmaktadır.
 • Gelişim E-Bültenleri: İnternet üzerinden ücretsiz olarak yararlanabileceğiniz bir çok online bülten içeriklerine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.