1. Vakıf Sağlık Sigortası Sıkça Sorulan Sorular:

Anlaşmalı Kurum, Eczane, Kazançlı Kurum, Uzman Hekim gibi kurumların listelerine nereden ulaşabilirim?

Anlaşmalı Kurum, Eczane, Kazançlı Kurum, Uzman Hekim gibi kurumların listelerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.allianz.com.tr/tr_TR/anlasmali-kurumlar/koc-vakfi-karma-network.html

Anlaşmalı olmayan bir sağlık kurumuna gidilmesi durumunda oluşan sağlık giderini sonradan ödeme kapsamında nasıl talep edebilirim?

Anlaşmasız Sağlık kurumlarındaki tedavi giderleri, Tedavi Masrafları Talep Formu ekinde fatura asılları ile birlikte aşağıda belirtilen rapor ve belgeler eklenerek Allianz Sigorta’ya iletilmelidir. Değerlendirmeye alınan sağlık giderleri, Şirketimize bildirilmiş olan banka hesabınıza havale yapılacaktır.

Sağlık Gideri Talep formu ekinde gönderilmesi gerekenler:

 • Yatış yapılmasa dahi, hastanede gerçekleşen tedaviler ve müdahaleler ile ameliyatlar için epikriz / anamnez raporu (tıbbi kayıt) / ameliyat raporu / patoloji raporu ve dökümlü hastane faturası
 • Doktor muayenelerinde, gerekli görüldüğünde anamnez raporu (tıbbi kayıt)
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyonlarda, doktor tarafından düzenlenen ve detaylı tedavi planını da belirten rapor, varsa tetkik sonuçları
 • Tanı amaçlı yapılan işlemlerde, doktor istemi ve tetkik sonuçları
 • İlaç tedavilerinde, reçetelerin asılları ve reçetedeki ilaçların isimleri okunacak şekilde kesilmiş fiyat kupürleri ve barkodları / karekodları
 • Sürekli kullanılan ilaçlar için doktor raporu
 • Her türlü adli olayda (trafik kazaları dahil) adli merciler tarafından oluşturulan belgeler (olay yeri tespit tutanağı, alkol raporu, adli hekim raporu, trafik kazası tespit tutanağı, savcılık takipsizlik kararı vb.)
 • Yurt dışında gerçekleşen sağlık giderleri için ülkeye giriş çıkış tarihlerini gösteren pasaport fotokopisi, ödeme belgeleri, kredi kartı ektresi / slibi

En yakın anlaşmalı eczanenin ya da anlaşmalı sağlık kurumunun ismini/adresini nasıl öğrenebilirim?

Bulunduğunuz yere en yakın anlaşmalı sağlık kurumları ve eczanelerle ilgili bilgileri https://www.allianz.com.tr/ web adresinden ulaşabilir veya (0850) 755 15 15 numaralı Allianz Müşteri Hizmetlerinden (allianz.kocgrubu@allianz.com.tr) öğrenebilirsiniz.

Teminatlarım ve Allianz Sağlık kartım hakkında detaylı bilgiye nasıl ulaşabilirim?

Teminat ve güncel sağlık kullanım bilgilerinize www.allianzsigorta.com.tr adresinde Online İşlemler bağlantısıyla “Poliçe Görüntüleme” bölümünden ulaşılabilmektedir. İlk defa kullanım için yeni üye kaydı yapılmalı, şifre alınmalıdır.

Allianz Sağlık kartınız poliçeniz yenilendiği sürece geçerliliğini korumaktadır. Kartın kaybedilmesi /çalınması/manyetik alanında sorun olması nedenleriyle kullanılamaması durumunda (0850)7551515 numaralı Allianz Müşteri Hizmetlerine allianz.kocgrubu@allianz.com.tr) bilgi verilmesini takiben, yeni Allianz Sağlık kartı en kısa sürede gönderilecektir.

Sağlık sigortası teminatlarımı arttırabilir miyim?

Allianz Müşteri Hizmetlerini (allianz.kocgrubu@allianz.com.tr) (0850) 755 15 15 arayarak Allianz Sigorta’dan ek poliçe satın alabilirsiniz.

Sağlık Gideri Talep formunu nasıl temin edebilirim?

Sağlık Gideri Talep formuna www.allianzsigorta.com.tr adresinde Online İşlemler bağlantısıyla “Poliçe Görüntüleme” bölümünden ulaşabilir veya (0850) 755 15 15 numaralı Allianz Müşteri Hizmetlerinden (allianz.kocgrubu@allianz.com.tr) talep edebilirsiniz.

Konsolosluktan istenen sigorta poliçe yazısını nasıl temin edebilirim?

Yurtdışına yapacağınız seyahatlerde, konsoloslukların istemiş olduğu yazı taleplerini, (0850) 755 15 15 numaralı Allianz Müşteri Hizmetlerinden (allianz.kocgrubu@allianz.com.tr) temin edebilirsiniz.

Diş Bakım Paketi Nasıl Kullanılır?

0850 755 15 15 numaralı Allianz Müşteri Hizmetleri’mizden randevu alarak Türk Diş Hekimleri Birliği Fiyat garantisiyle Diş Hekim Muayenesi, Diş Taşı Temizliği (Detertraj), Tek Diş Röntgen Filmi (Periapikal) içeren Diş Bakım Paketi’nden yılda bir defaya mahsus olmak üzere tüm sigortalılar %100 ödeme oranı ile yararlanabilir.

Yeni evlendim, eşimin de Vakıf poliçesi kapsamında olmasını istiyorum, ne yapmalıyım?

Üyelerin eş girişini evliliğin gerçekleştiği ayda bildirmesi durumunda eş, takip eden ayın başından itibaren kapsama alınır. Bu sürenin aşılması halinde ise evliliğin gerçekleştiği poliçe dönemi içinde çalışılan şirkete bildirildiği tarihi takip eden ay başından itibaren kapsama dahil edilecektir.

Yeni doğan bebeği poliçeye ekletmek istiyoruz. Hangi birime başvuracağız, bu konuda bir süre uygulaması var mı? Çocuk için ne kadar prim ödeyeceğim?

 • Sigorta kapsamındaki üyelerin yeni doğan çocuklarının poliçeye giriş taleplerini doğumu takip eden 3 ay içerisinde İnsan Kaynaklarına bildirmiş olması gerekmektedir. Bu durumda üyelerin yeni doğan çocukları doğum tarihi itibariyle poliçeye alınacaktır.
 • Belirtilen sürenin aşılması durumunda ise başvurunun yapıldığı aybaşı itibariyle kapsama alınacaktır. Bu konumda sigorta kapsamına alınan çocukların sigorta kapsamına alındığı tarihten sonraki sağlık giderleri poliçe şartları ve teminat limitleri dahilinde karşılanacaktır. Çocuklar için ödenecek aylık katkı payı tutarları üyenin kıdemine göre değişmektedir.

``Allianz Bebeği`` nedir?

Sigortalının en az 1 yıl Allianz Grup Sağlık poliçesinde kalması durumunda, yeni doğan bebekler, isteğe bağlı olarak poliçeye dahil edilebilirler. Doğum tarihlerinden itibaren 30 gün içerisinde poliçe kapsamına dahil edildiklerinde Allianz Bebeği olarak kabul edilirler. Allianz Bebeği olan yeni doğan bebeklerin ilk bakımı evde hemşire tarafından yapılır ve doğumsal (konjenital ) anomali ve hastalıkları, sigorta başlangıç tarihi, yani doğum tarihi itibari ile kapsam dahilindedir. Yeni doğan bebeklerin “Allianz Bebeği” olarak kapsama alınabilmesi için poliçeye giriş taleplerini, doğumu takip eden 30 gün içerisinde İnsan Kaynakları yetkililerine bildirilmiş olması gerekmektedir.

Doğum Paketi kampanyalarına nereden ulaşabilirim?
Check Up Kampanyası detayları ve Anlaşmalı Kurum listesine nereden ulaşabilirim?

https://www.kocemekli.org.tr/KEV/common/files/ss/Allianz_CheckUp_Kampanyasi_2019.pdf

Sağlık sigortası hizmetinden vazgeçebilir miyim?

Sağlık sigortasından yararlanma hakkından vazgeçerek poliçe yenileme döneminde ayrılan üyeler, eş ve çocukları da dahil olmak üzere tekrar poliçeye giriş yapabilmeleri için 4 yıl beklemeleri gerekecektir.

2. Opsiyon Poliçesi Sıkça Sorulan Sorular:

Başvuru formunu doldurmam için belirli bir süre sınırı var mıdır?

Evet, iletilen mailde yer alan linke tıklanarak başvuru formunun doldurulması için Allianz 10 gün süre vermektedir. Bu süre içinde giriş yapılmadığında ise başvuru süreci sigorta başlamadan iptal edilmektedir.

Başvuru linki iletildikten sonra başvurumu nasıl tamamlayacağım?

Başvuru linkine tıklayarak Allianz online portaline bağlandığınızda, bir şifre belirlemeniz ve kişisel bilgilerinizi online portal üzerinden Allianz sistemine kaydetmelisiniz. Gerekli bilgilerin girilmesinin ardından, Allianz size bir doğrulama kodu gönderiyor olacaktır. Doğrulama kodu ile tekrar giriş yaparak girdiğiniz bilgileri konfirme etmenizin ardından işlem tamamlanmış olacaktır. Son olarak bu prosesi bitirdiğinizde İnsan Kaynakları yetkilisine bilgi vermeniz gerekiyor, sizden gelen bilgiye istinaden onaylayarak formu Allianz’a gönderilecektir.

Opsiyon poliçesini seçmem durumunda nasıl başvuru yapabilirim?

Kurum İnsan Kaynakları yetkilisi ile iletişime geçerek ve yazılı olarak talebinizi iletmenizin ardından süreç başlatılacak ve tarafınıza Allianz tarafından başvuru linkini içeren bir mail iletilecektir.

Anlaşmalı Kurum, Eczane, Kazançlı Kurum, Uzman Hekim gibi kurumların listelerine nereden ulaşabilirim?

Anlaşmalı Kurum, Eczane, Kazançlı Kurum, Uzman Hekim gibi kurumların listelerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.allianz.com.tr/tr_TR/anlasmali-kurumlar/koc-vakfi-karma-network.html

Diş Bakım Paketi Nasıl Kullanılır?

0850 755 15 15 numaralı Allianz Müşteri Hizmetleri’mizden randevu alarak Türk Diş Hekimleri Birliği Fiyat garantisiyle Diş Hekim Muayenesi, Diş Taşı Temizliği (Detertraj), Tek Diş Röntgen Filmi (Periapikal) içeren Diş Bakım Paketi’nden yılda bir defaya mahsus olmak üzere tüm sigortalılar %100 ödeme oranı ile yararlanabilir.

Anlaşmalı olmayan bir sağlık kurumuna gidilmesi durumunda oluşan sağlık giderini sonradan ödeme kapsamında nasıl talep edebilirim?

Anlaşmasız Sağlık kurumlarındaki tedavi giderleri, Tedavi Masrafları Talep Formu ekinde fatura asılları ile birlikte aşağıda belirtilen rapor ve belgeler eklenerek Allianz Sigorta’ya iletilmesi için Üniversite İnsan Kaynakları Yetkilisine iletilmelidir.

Allianz sigortadan masrafların sigortalı katılım payı haricindeki tutarın talep edilebilmesi için, sağlık gideri talep formunun doldurarak fatura ve ilaç küpürleri ile İnsan Kaynakları Yetkilisi’ne gönderilmesi veya Allianz online işlemlerden masraf talebinde bulunulması gerekmektedir. Allianz online işlemlerden başvurulması durumunda süreç daha hızlı ilerlemekte ve eksik bir belge bulunmaması halinde 1000 TL ‘ye kadar olan masraflar iki iş günü içerisinde ödenmektedir.

Allianz’a evrakları online yükleme işlemi ile ilgili detaylı bilgiyi aşağıda paylaşılan linkte bulunmaktadır. Faturaları yüklenmesi sonrasında faturaların dosya numarası ile birlikte İnsan Kaynakları Yetkilisi’ne iletilmesi gerekmektedir.

https://www.allianz.com.tr/tr_TR/allianzim-mobil-uygulamasi.html

Masraflara dair belgeleri yüklemek için ilgili link:

https://www.allianz.com.tr/oneweb/angular/online-islemler/index.html#/

Yeni evlendim, eşimin de Opsiyon poliçesi kapsamında olmasını istiyorum, ne yapmalıyım?

Poliçenize eşinizin ekletilmesi için İnsan Kaynakları Yetkilisi ile iletişime geçebilirsiniz.  Prim tutarı poliçe oluştuktan sonra İnsan Kaynakları Yetkilisi tarafından paylaşılacaktır.

Yeni evlendim, eşimin de Opsiyon poliçesi kapsamında olmasını istiyorum, ne yapmalıyım?

Poliçenize eşinizin ekletilmesi için İnsan Kaynakları Yetkilisi ile iletişime geçebilirsiniz.  Prim tutarı poliçe oluştuktan sonra İnsan Kaynakları Yetkilisi tarafından paylaşılacaktır.

Yeni doğan bebeği poliçeye ekletmek istiyoruz. Hangi birime başvuracağız, bu konuda bir süre uygulaması var mı? Çocuk için ne kadar prim ödeyeceğim?

 • Sigorta kapsamındaki çalışanların yeni doğan çocuklarının poliçeye giriş taleplerini doğum tarihi itibariyle 1 ay içerisindeİnsan Kaynaklarına bildirmiş olması gerekmektedir. Bu durumda çalışanların yeni doğan çocukları doğum tarihi itibariyle poliçeye alınacaktır.
 • Belirtilen sürenin aşılması durumunda ise başvurunun yapıldığı aybaşı itibariyle kapsama alınacaktır. Bu konumda sigorta kapsamına alınan çocukların sigorta kapsamına alındığı tarihten sonraki sağlık giderleri poliçe şartları ve teminat limitleri dahilinde karşılanacaktır. Çocuklar için ödenecek prim tutarı konusunda İnsan Kaynakları yetkilisi bilgi paylaşacaktır.

``Allianz Bebeği`` nedir?

Sigortalının en az 1 yıl Allianz Grup Sağlık poliçesinde kalması durumunda, yeni doğan bebekler, isteğe bağlı olarak poliçeye dahil edilebilirler. Doğum tarihlerinden itibaren 30 gün içerisinde poliçe kapsamına dahil edildiklerinde Allianz Bebeği olarak kabul edilirler. Allianz Bebeği olan yeni doğan bebeklerin ilk bakımı evde hemşire tarafından yapılır ve doğumsal (konjenital) anomali ve hastalıkları, sigorta başlangıç tarihi, yani doğum tarihi itibari ile kapsam dahilindedir. Yeni doğan bebeklerin “Allianz Bebeği” olarak kapsama alınabilmesi için poliçeye giriş taleplerini, doğumu takip eden 30 gün içerisinde İnsan Kaynakları yetkililerine bildirilmiş olması gerekmektedir.

En yakın anlaşmalı eczanenin ya da anlaşmalı sağlık kurumunun ismini/adresini nasıl öğrenebilirim?

Bulunduğunuz yere en yakın anlaşmalı sağlık kurumları ve eczanelerle ilgili bilgileri  https://www.allianz.com.tr/tr_TR/anlasmali-kurumlar/anlasmali-saglik-kurumlari.html web adresinden ulaşabilir veya (0850) 755 15 15 numaralı Allianz Müşteri Hizmetlerinden (allianz.kocgrubu@allianz.com.tr) öğrenebilirsiniz.

Sağlık sigortası teminatlarımı arttırabilir miyim?

Allianz Müşteri Hizmetlerini (allianz.kocgrubu@allianz.com.tr) (0850) 755 15 15 arayarak Allianz Sigorta’dan ek poliçe satın alabilirsiniz.

Teminatlarım ve Allianz Sağlık kartım hakkında detaylı bilgiye nasıl ulaşabilirim?

Teminat ve güncel sağlık kullanım bilgilerinize www.allianzsigorta.com.tr adresinde Online İşlemler bağlantısıyla “Poliçe Görüntüleme” bölümünden ulaşılabilmektedir. İlk defa kullanım için yeni üye kaydı yapılmalı, şifre alınmalıdır.

Sağlık Gideri Talep formunu nasıl temin edebilirim?

Sağlık Gideri Talep formuna www.allianzsigorta.com.tr adresinde Online İşlemler bağlantısıyla “Poliçe Görüntüleme” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Ne kadar geriye dönük olarak sağlık gideri talep edebilirim?

Aktif poliçe yılı içerisinde gerçekleşen tedavilere ait giderler talep edilebilmektedir.

Konsolosluktan istenen sigorta poliçe yazısını nasıl temin edebilirim?

Yurtdışına yapacağınız seyahatlerde, konsoloslukların istemiş olduğu yazı taleplerini, (0850) 755 15 15 numaralı Allianz Müşteri Hizmetlerinden (allianz.kocgrubu@allianz.com.tr) temin edebilirsiniz.

Sağlık sigortası hizmetinden vazgeçebilir miyim?

Sağlık sigortasından yararlanma hakkından vazgeçerek poliçe yenileme döneminde ayrılan çalışanlar, poliçeye girmek için tekrar başvurmaları durumunda kazanılan haklar sıfırlanmış olacaktır ve kişi tekrar risk değerlendirmesine tabii tutulacaktır.

3. Fellow Sağlık Sigortası Sıkça Sorulan Sorular:

Teminatlarım ve Allianz Sağlık kartım hakkında detaylı bilgiye nasıl ulaşabilirim?

Teminat ve güncel sağlık kullanım bilgilerinize www.allianzsigorta.com.tr adresinde Online İşlemler bağlantısıyla “Poliçe Görüntüleme” bölümünden ulaşılabilmektedir. İlk defa kullanım için yeni üye kaydı yapılmalı, şifre alınmalıdır.

Allianz Sağlık kartınız poliçeniz yenilendiği sürece geçerliliğini korumaktadır. Kartın kaybedilmesi/çalınması/manyetik alanında sorun olması nedenleriyle kullanılamaması durumunda (0850)7551515 numaralı Allianz Müşteri Hizmetlerine (allianz.kocgrubu@allianz.com.tr) bilgi verilmesini takiben, yeni Allianz Sağlık kartı en kısa sürede gönderilecektir.

Fellow poliçesini seçmem durumunda nasıl başvuru yapabilirim?

Kurum İnsan Kaynakları yetkilisi ile iletişime geçerek ve yazılı olarak talebinizi iletmenizin ardından süreç başlatılacak ve tarafınıza Allianz tarafından başvuru linkini içeren bir mail iletilecektir.

Başvuru linki iletildikten sonra başvurumu nasıl tamamlayacağım?

Başvuru linkine tıklayarak Allianz online portaline bağlandığınızda, bir şifre belirlemeniz ve kişisel bilgilerinizi online portal üzerinden Allianz sistemine kaydetmelisiniz. Gerekli bilgilerin girilmesinin ardından, Allianz size bir doğrulama kodu gönderiyor olacaktır. Doğrulama kodu ile tekrar giriş yaparak girdiğiniz bilgileri konfirme etmenizin ardından işlem tamamlanmış olacaktır. Son olarak bu prosesi bitirdiğinizde İnsan Kaynakları yetkilisine bilgi vermeniz gerekiyor, sizden gelen bilgiye istinaden onaylayarak formu Allianz’a gönderilecektir.

Başvuru formunu doldurmam için belirli bir süre sınırı var mıdır?

Evet, iletilen mailde yer alan linke tıklanarak başvuru formunun doldurulması için Allianz 10 gün süre vermektedir. Bu süre içinde giriş yapılmadığında ise başvuru süreci sigorta başlamadan iptal edilmektedir.

Sağlık sigortası hizmetinden vazgeçebilir miyim?

Sağlık sigortasından yararlanma hakkından vazgeçerek poliçe yenileme döneminde ayrılan çalışanlar, poliçeye girmek için tekrar başvurmaları durumunda kazanılan haklar sıfırlanmış olacaktır ve kişi tekrar risk değerlendirmesine tabii tutulacaktır.

En yakın anlaşmalı eczanenin ya da anlaşmalı sağlık kurumunun ismini/adresini nasıl öğrenebilirim?

Bulunduğunuz yere en yakın anlaşmalı sağlık kurumları ve eczanelerle ilgili bilgileri https://saglik.allianz.com.tr/ web adresinden ulaşabilir veya (0850) 755 15 15 numaralı Allianz Müşteri Hizmetlerinden (allianz.kocgrubu@allianz.com.tr) öğrenebilirsiniz.

Sağlık sigortası teminatlarımı arttırabilir miyim?

Allianz Müşteri Hizmetlerini (allianz.kocgrubu@allianz.com.tr) (0850) 755 15 15 arayarak Allianz Sigorta’dan ek poliçe satın alabilirsiniz.

Teminatlarım ve Allianz Sağlık kartım hakkında detaylı bilgiye nasıl ulaşabilirim?

Teminat ve güncel sağlık kullanım bilgilerinize www.allianzsigorta.com.tr adresinde Online İşlemler bağlantısıyla “Poliçe Görüntüleme” bölümünden ulaşılabilmektedir. İlk defa kullanım için yeni üye kaydı yapılmalı, şifre alınmalıdır.

Allianz Sağlık kartınız poliçeniz yenilendiği sürece geçerliliğini korumaktadır. Kartın kaybedilmesi/çalınması/manyetik alanında sorun olması nedenleriyle kullanılamaması durumunda (0850)7551515 numaralı Allianz Müşteri Hizmetlerine (allianz.kocgrubu@allianz.com.tr) bilgi verilmesini takiben, yeni Allianz Sağlık kartı en kısa sürede gönderilecektir.

Sağlık Gideri Talep formunu nasıl temin edebilirim?

Sağlık Gideri Talep formuna www.allianzsigorta.com.tr adresinde Online İşlemler bağlantısıyla “Poliçe Görüntüleme” bölümünden ulaşabilir veya (0850) 755 15 15 numaralı Allianz Müşteri Hizmetlerinden (allianz.kocgrubu@allianz.com.tr) talep edebilirsiniz.

Konsolosluktan istenen sigorta poliçe yazısını nasıl temin edebilirim?

Yurtdışına yapacağınız seyahatlerde, konsoloslukların istemiş olduğu yazı taleplerini, (0850) 755 15 15 numaralı Allianz Müşteri Hizmetlerinden (allianz.kocgrubu@allianz.com.tr) temin edebilirsiniz.

Anlaşmalı Kurum, Eczane, Kazançlı Kurum, Uzman Hekim gibi kurumların listelerine nereden ulaşabilirim?

Anlaşmalı Kurum, Eczane, Kazançlı Kurum, Uzman Hekim gibi kurumların listelerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.allianz.com.tr/tr_TR/anlasmali-kurumlar/koc-vakfi-karma-network.html

Anlaşmalı olmayan bir sağlık kurumuna gidilmesi durumunda oluşan sağlık giderini sonradan ödeme kapsamında nasıl talep edebilirim?

Anlaşmasız Sağlık kurumlarındaki tedavi giderleri, Tedavi Masrafları Talep Formu ekinde fatura asılları ile birlikte aşağıda belirtilen rapor ve belgeler eklenerek Allianz Sigorta’ya iletilmelidir. Değerlendirmeye alınan sağlık giderleri, Şirketimize bildirilmiş olan banka hesabınıza havale yapılacaktır.

Sağlık Gideri Talep formu ekinde gönderilmesi gerekenler:

 • Yatış yapılmasa dahi, hastanede gerçekleşen tedaviler ve müdahaleler ile ameliyatlar için epikriz / anamnez raporu (tıbbi kayıt) / ameliyat raporu / patoloji raporu ve dökümlü hastane faturası
 • Doktor muayenelerinde, gerekli görüldüğünde anamnez raporu (tıbbi kayıt)
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyonlarda, doktor tarafından düzenlenen ve detaylı tedavi planını da belirten rapor, varsa tetkik sonuçları
 • Tanı amaçlı yapılan işlemlerde, doktor istemi ve tetkik sonuçları
 • İlaç tedavilerinde, reçetelerin asılları ve reçetedeki ilaçların isimleri okunacak şekilde kesilmiş fiyat kupürleri ve barkodları / karekodları
 • Sürekli kullanılan ilaçlar için doktor raporu
 • Her türlü adli olayda (trafik kazaları dahil) adli merciler tarafından oluşturulan belgeler (olay yeri tespit tutanağı, alkol raporu, adli hekim raporu, trafik kazası tespit tutanağı, savcılık takipsizlik kararı vb.)
 • Yurt dışında gerçekleşen sağlık giderleri için ülkeye giriş çıkış tarihlerini gösteren pasaport fotokopisi, ödeme belgeleri, kredi kartı ektresi / slibi

Yeni evlendim, eşimin de Fellow poliçesi kapsamında olmasını istiyorum, ne yapmalıyım?

Poliçenize eşinizin ekletilmesi için İnsan Kaynakları Yetkilisi ile iletişime geçebilirsiniz.  Prim tutarı poliçe oluştuktan sonra İnsan Kaynakları Yetkilisi tarafından paylaşılacaktır.

Yeni doğan bebeği poliçeye ekletmek istiyoruz. Hangi birime başvuracağız, bu konuda bir süre uygulaması var mı? Çocuk için ne kadar prim ödeyeceğim ?

Sigorta kapsamındaki çalışanların yeni doğan çocuklarının poliçeye giriş taleplerini doğum tarihi itibariyle 1 ay içerisinde İnsan Kaynaklarına bildirmiş olması gerekmektedir. Bu durumda üyelerin yeni doğan çocukları doğum tarihi itibariyle poliçeye alınacaktır.

Belirtilen sürenin aşılması durumunda ise başvurunun yapıldığı aybaşı itibariyle kapsama alınacaktır. Bu konumda sigorta kapsamına alınan çocukların sigorta kapsamına alındığı tarihten sonraki sağlık giderleri poliçe şartları ve teminat limitleri dahilinde karşılanacaktır. Çocuklar için ödenecek prim tutarı konusunda İnsan Kaynakları yetkilisi bilgi paylaşacaktır.

``Allianz Bebeği`` nedir?

Sigortalının en az 1 yıl Allianz Grup Sağlık poliçesinde kalması durumunda, yeni doğan bebekler, isteğe bağlı olarak poliçeye dahil edilebilirler. Doğum tarihlerinden itibaren 30 gün içerisinde poliçe kapsamına dahil edildiklerinde Allianz Bebeği olarak kabul edilirler. Allianz Bebeği olan yeni doğan bebeklerin ilk bakımı evde hemşire tarafından yapılır ve doğumsal (konjenital ) anomali ve hastalıkları, sigorta başlangıç tarihi, yani doğum tarihi itibari ile kapsam dahilindedir. Yeni doğan bebeklerin “Allianz Bebeği” olarak kapsama alınabilmesi için poliçeye giriş taleplerini, doğumu takip eden 30 gün içerisinde İnsan Kaynakları yetkililerine bildirilmiş olması gerekmektedir.