İdari Çalışanlar

Ücret yönetimimizin amacı; pozisyonun iş büyüklüğüne göre belirlenen kademelendirme sistemi çerçevesinde ücretlendirmenin yapılarak, rekabetçiliğin sağlanması ve uygun yetkinlikteki işgücünün üniversitemize kazandırılmasıdır.

Ücret politikamız ücret araştırmaları dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Başarıyı ayrıştırmak ve ödüllendirmek prensibi doğrultusunda uygulanmaktadır.

Ücretlendirme, brüt olarak yılda 12 maaş üzerinden yapılmaktadır. Ücret artışları, yılda bir defa Ocak ayında olmak üzere performans, enflasyon ve piyasa koşulları gözetilerek değerlendirilmektedir.

Toplam gelir yönetiminin önemli bir parçası da, pozisyon ve çalışma koşullarına göre sunduğumuz yan faydalarımızdır. Sağladığımız yan faydalar, rekabetçi ve yenilikçi olma özelliğini taşımaktadır.