Değerli Koç Üniversiteliler,

Koç Üniversitesi Üstün Hizmet Ödülleri aday önerme süreci başlamıştır. Üniversitemizde gösterilen üstün çaba ve başarıların tanınması ve takdir edilmesi amacıyla yürütülmekte olan bu süreç akademik ve idari tüm çalışanları kapsayacak şekilde uygulanmaktadır.

Aday önerme süreci kapsamında tüm çalışanlarımız diğer çalışanları veya ekipleri gerekçelerini belirterek HR Track-it üzerinden Üstün Hizmet Aday Önerme Formu ile önerebilirler. 2021 senesi için aday gösterme süreci 5 Nisan Pazartesi mesai bitimine kadar sürecektir.

Aday önerileriniz, Koç Üniversitesi Üstün Hizmet Ödülleri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecek ve seçilen çalışanlarımız Fakülte-İdari Kadro Genel Kurul Toplantısı’nda duyurulacaktır.

2021 yılı Üstün Hizmet Ödülleri kategorilerini ve tanımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Aday önermek için HR Track-it’e giriş yapabilirsiniz.

Üstün Hizmet Aday Önerme Kategorileri:

Kurumdaşlık

Koç Üniversitesi’nin geleceğine benzersiz katkılar sağlayan, kurumun ulaşacağı sonuçlar konusunda sorumluluk hisseden ve bunun için gayret gösteren, kurumsal değerleri yaşayan ve yaşatan, yüksek aidiyet duygusuyla hem kalbini hem de zihnini işine katarak çalışan çalışanlarımız bu kategoride aday gösterilebilirler. 

İşbirliği Geliştirme

Koç Üniversitesi’nin öncelikleri doğrultusunda birim içi, birimler arası ve/veya kurum dışı işbirliği fırsatı yaratan, bu işbirliklerinden güç alarak fark yaratan katkı ve sonuçlara ulaşan, geliştirdiği işbirlikleri ile kuruma değer katan çalışanlarımız/ekiplerimiz bu kategoride aday gösterilebilirler.

Yenilikçilik

Koç Üniversitesi’nin önceliklerine yönelik yerleşmiş tanımların ötesine geçerek sıra dışı ve yenilikçi bakış açısıyla gelişim, büyüme, hız ve/veya verimlilikte fark yaratan çözüm ve uygulamaları kuruma kazandıran çalışanlarımız/ekiplerimiz bu kategoride aday gösterilebilirler.

Yaşama Değer Katma 

Koç Üniversitesi içinde ve dışında hizmet sunulan paydaşları ve paydaşların ihtiyaçlarını temel odağı haline getirerek fark yaratan, toplumsal fayda yaratan projeleri hayata geçiren ve sosyal sorumluluk bakış açısıyla Üniversitemize ve kurum itibarına katkı sağlayan çalışanlarımız/ekiplerimiz bu kategoride aday gösterilebilirler.

Üstün Katkı ve Özverili Çalışma    

Özveri ve çabalarıyla kurum gelişimine katkı sağlayan, engelleri aşıp zorlukların üstesinden gelerek önemli geliştirme ve iyileştirmelerin gerçekleşmesini sağlayan çalışanlarımız/ekiplerimiz bu kategoride aday gösterilebilirler.