Oryantasyon

  • İşe başlamadan önce çalışanımıza özlük ve yan haklar detaylarının anlatıldığı ve gerekli yasal dokümanların sağlandığı "Bordro ve Özlük Oryantasyonu" gerçekleştiriyoruz.
  • Çalışanımızın göreve başlamasıyla beraber işe girişini üniversiteye duyuruyoruz.
  • Çalışanımızı işe başladıktan sonra, ilk iki ay içerisinde oryantasyon sunumumuza davet ediyoruz.
  • İlk aylarında çalışanımızın adaptasyonuna yardımcı olması amacıyla çalışma arkadaşı (buddy) ataması gerçekleştiriyoruz. Bu program ile yeni başlayan çalışanın çalışma ortamı, kurum uygulamaları ve kurum kültürü ile ilgili merak edebileceği soruları cevaplayarak adaptasyonuna destek oluyoruz.
  • Yeni başlayan çalışanlarımızın oryantasyon programı kapsamında almaları gereken eğitimleri ilk ay tamamlamasını sağlıyoruz.
  • İlk iki aylık deneme süresi içerisinde hem yönetici hem de çalışan ile görüşerek izlenimlerini alıyoruz.
  • Çalışanın, yöneticisinin de dahil olmasıyla birlikte gelişim planını oluşturuyoruz.
Open/CloseBize Katılın